Bočnicové konstrukce

Ve starých chalupách a domech šikmé typy zvláštních žebříků, používané k výlezům na půdy, či do podkroví, představují jakýsi přechodný typ přechodu na pomezí od žebříků ke schodištím. V podstatě jsou nejtradičnější konstrukčním řešením, kterým jsou takzvané bočnicové typy. Jsou nejběžnější, co se týká jejich použití v prostoru, ale spíše v interiéru, než například v exteriéru. V podstatě jsou zdokonalenou podobou žebříku.

Samonosnost

Samonosnou konstrukcí architekti a stavitelé zpravidla řeší prostor. Nebo také materiál na zhotovení bočnic, nebo prostě situaci, když jiné užití je v podstatě nerealizovatelné. Typické v tomto jsou například nájemní bytové vícepodlažní domy. Ale jsou výhodné i tam, kde je lze vhodně zakomponovat třeba do netradičních prostorů, a kde mohou tvořit i z hlediska estetického často cenný a ozvláštňující prvek.